BENEFIT @ Home
Tele-hartrevalidatie

De Hartstichting, Harteraad en BENEFIT-partners bundelen de krachten met BENEFIT @ Home voor de hartpatiënten die nu noodgedwongen thuis zitten.

Tele-hartrevalidatie

COVID-19 en het advies het huis zo min mogelijk te verlaten verhindert dat de kwetsbare groep hartpatiënten nu hartrevalidatie kunnen volgen. Ook zijn de meeste (post-infarct) poli’s gesloten en zijn huisartsen moeilijker bereikbaar, waardoor ze lastig de cardiovasculaire (na)zorg kunnen krijgen.

Deze website is bedoeld voor patiënten om meer informatie te verschaffen over tele-hartrevalidatie en tevens voor ziekenhuizen en revalidatiecentra die de binnen het BENEFIT programma ontwikkelde aanpak willen implementeren:

-> Direct naar de pagina voor patiënten

-> Direct naar de pagina voor ziekenhuizen

Gebrek aan continuïteit van zorg voor niet-corona patiënten is op dit moment een groot risico:

BENEFIT @ Home

Een gezonde leefstijl ligt ten grondslag aan adequaat cardiovasculair risicomanagement. Echter, huidige initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn onvoldoende met elkaar verbonden en betrekken vaak niet de omgeving van de patiënt. Om dit op te lossen hebben cardiologen, neurologen, huisartsen, wetenschappers, ondernemers, en patiënten zich verenigd in het BENEFIT project.

Voor ziekenhuizen

De Hartstichting, Harteraad en BENEFIT-partners bundelen de krachten om hetgeen binnen het BENEFIT-programma en de werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie van de NVVC (CPH-NVVC) is ontwikkeld voor ziekenhuizen en revalidatiecentra in te zetten .

Op deze site leest u meer hoe u als ziekenhuis of revalidatiecentrum kunt deelnemen en welke mogelijkheden er zijn.

Regelgeving

De tele-hartrevalidatie aanpak die aangeboden wordt sluit aan bij het standpunt van de NZA, geeft invulling aan de kennisagenda van de NVVC, geeft de mogelijkheid om het BENEFIT-programma aan te bieden en zorgt dat u ook de Corona crisis doelmatig en toekomstbestendig de hartrevalidatie kan bieden volgens de nieuwe addendum van de richtlijn hartrevalidatie.

Voor patienten

In de periode na een hartoperatie is het belangrijk om weer vertrouwen te krijgen in uw lichaam. Via het ziekenhuis worden trajecten aangeboden waarbij u middels professionele begeleiding gecontroleerd dit vertrouwen weer terugwint.

Lees op deze pagina meer over wat dit programma voor u kan betekenen en waar u terecht kan met uw vragen.

Mede mogelijk gemaakt door