Voor ziekenhuizen

In het BENEFIT programma is de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld om patiënten in de thuissituatie te ondersteunen

In het BENEFIT programma is de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld die het mogelijk maakt om patiënten in de thuissituatie te ondersteunen middels het eHealth platform van Vital10 dat monitoring en begeleiding op afstand mogelijk maakt voor cardiovasculair risicomanagement, leefstijl- en gedragsverandering en (para)medische begeleiding. Dit platform is mede ontwikkeld door medewerkers/zorgverlemers van de hartrevalidatiezorginstelling Cardiovitaal die het platform al jaren in gebruik heeft. CardioVitaal is onderdeel van het Benefit consortium en zou u kunnen ondersteunen bij de telehartrevalidatie. U kunt als ziekenhuis of revalidatiecentrum kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

Drie mogelijkheden

Volledig eigen beheer

U maakt gebruik van het eHealth platform van Vital10, dat tele-hartrevalidatie mogelijk maakt
U voert de tele-hartrevalidatie zelf uit en u declareert zelf
U wordt in een paar dagen opgeleid om het programma te kunnen uitvoeren

Optimaal voor Ziekenhuizen en revalidatiecentra die :

Een kleine wachtlijst hebben en, voldoende professionals om zelf de zorg uit te voeren
Geen eHealth platform hebben om tele-hartrevalidatie te faciliteren

Versneld de overgang willen maken naar een doelmatigere hartrevalidatie conform de nieuwe richtlijn en financieringsmogelijkheden voor TeleFIT en -PEP, ook voor na de Corona crisis

Contact voor meer info

Deels uitbesteden

U besteedt de telePEP (tijdelijk) uit, waarbij de patiënten ook na de hartrevalidatie via het BENEFIT-programma (www.benefitforall.nl) ondersteund worden bij het volhouden van een gezonde leefstijl.
U kunt de teleFIT en paramedische begeleiding ook (tijdelijk) uitbesteden of u verzorgt dit zelf.
Het eHealth platform van Vital10 kan ter ondersteuning ingezet worden

Optimaal voor Ziekenhuizen en revalidatiecentra die:

Tijdelijk vanwege Corona onvoldoende professionals hebben voor onderdelen van de telerevalidatie
Geen eHealth platform hebben om tele-hartrevalidatie te faciliteren
Mee willen doen aan het BENEFIT-programma
versneld de overgang willen maken naar een doelmatigere hartrevalidatie conform de nieuwe richtlijn en financieringsmogelijkheden voor TeleFIT en -PEP, ook voor na de Corona crisis

Contact voor meer info

Volledig uitbesteden

U besteedt de hartrevalidatie (tijdelijk) uit aan Cardiovitaal, die de tele-hartrevalidatie reeds volgens de geldende richtlijnen uitvoert en het landelijk kan aanbieden mbv Vital10 eHealth platform en het BENEFIT-programma.
CardioVitaal kan de zorg tijdelijk overnemen, desgewenst met inzet en vergoeding van (een deel van) uw eigen personeel.
Cardiovitaal declareert, u ontvangt een vergoeding voor de administratieve handelingen. Verwijzen naar Cardiovitaal kan via https://www.cardiovitaal.nl/aanmelden/voor-zorgverleners/

Optimaal voor Ziekenhuizen en revalidatiecentra die:

lange wachtlijsten hebben, grote druk op de zorg en een tekort aan professionals om tele-hartrevalidatie (op korte termijn) aan te bieden
Tijdelijk even ontlast willen worden met uitbesteding van de niet-acute zorg

Contact voor meer info

Bovenstaand aanbod biedt uw organisatie verschillende manieren om tele-revalidatie op korte termijn aan te bieden: van volledige uitbesteding tot en met volledig zelf de regie voeren en declareren.

Dat heeft belangrijke voordelen

De voordelen voor de patiënt zijn:

  • Patiënten ontvangen in deze onzekere tijd zorg, zodat ze de vragen waar ze mee zitten kunnen stellen en ze bij klachten aan de bel kunnen trekken daar waar men nu de risico’s ziet van het uitstellen van chronische zorg.
  • Monitoring en begeleiding op afstand van de belangrijkste risicofactoren, zoals bloeddruk, hartslag, bloedsuiker en gewicht. Artsen en verpleegkundigen worden gealarmeerd bij afwijkende waarden en kunnen contact opnemen als het niet goed gaat.
  • Patiënten in staat stellen om zelf verantwoord aan de slag te kunnen, te helpen om vertrouwen te creëren in het lichaam en het leven weer oppakken. De FIT – en de PEP modules die normaliter tijdens de hartrevalidatie op locatie worden gegeven, kunnen in de thuissituatie gevolgd worden als TeleFIT – en TelePEP modules met live video-groepssessies onder begeleiding van fysiotherapeuten en erkende leefstijlcoaches.
  • Patiënten na de hartrevalidatie de mogelijkheid geven om via het BENEFIT programma en – ecosysteem ondersteund te blijven worden met het volhouden van een gezonde leefstijl.

De voordelen ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn:

  • Verlichting van de druk op de ziekenhuizen en vakgroep cardiologie op basis van een cafetaria model waarbij de ziekenhuizen wel zelf de regie kunnen houden, maar ook kunnen kiezen voor (tijdelijke) uitbesteding van de zorg. 
  • Directe implementatie telerevalidatie: de FIT en de PEP modules die normaliter tijdens de hartrevalidatie op locatie worden gegeven, kunnen in de thuissituatie gevolgd worden als TeleFIT – en TelePEP modules met live video-groepssessies onder begeleiding van (de eigen) fysiotherapeuten en erkende leefstijlcoaches.
  • Het geeft ziekenhuizen en revalidatie centra de mogelijkheid om versneld en met ondersteuning vanuit het BENEFIT consortium (mbv een ‘train the trainer’ aanpak) de overgang te maken naar een doelmatigere hartrevalidatie conform de nieuwe richtlijn en daarmee aan te sluiten bij de nieuwe financieringsmogelijkheden van de FIT en de PEP.  Hierdoor is wordt het ziekenhuis/rev. centrum geholpen om na de Corona crisis klaar te zijn om een ‘blended vorm’ van hartrevalidatie aan te kunnen bieden.
  • Neem contact op voor meer informatie.